Hente lister med kode

Siden det har vist seg at scanning av QR-koder ikke alltid fungerer, har det nå blitt lagt til en alternativ måte å laste ned lister til telefon/nettbrett, nemlig ved å skrive en kode.

Denne koden blir automatisk generert når du lager en liste (gloseliste eller sterke verb) og vist i webgrensesnittet:

Merk følgende punkter:

1. Koden vil ikke bli vist før du har lagret listen. Det vil i praksis si at den bare vises når du redigerer en liste (som vist i bildet over).

2. Du må krysse av for "Del" for at listen skal kunne lastes ned av andre. Dette gjelder bare for henting av lister ned kode. Den kan fortsatt lastes ned med QR-scanning uavhenging av om den er delt eller ikke.

 

For å laste ned en liste i appen med kode, gå til Gloseliste-handlinger og skriv inn koden der: